SWYDD: YMDDIRIEDOLWR

Mae NEW Dance yn chwilio am aelodau Bwrdd ymroddgar a dynameg newydd sy’n meddu ar sgiliau eirioli ardderchog ac sy’n angerddol tuag at genhadaeth a gwerthoedd NEW Dance.