SWYDD: YMDDIRIEDOLWR

Mae NEW Dance yn chwilio am aelodau Bwrdd ymroddgar a dynameg newydd sy’n meddu ar sgiliau eirioli ardderchog ac sy’n angerddol tuag at genhadaeth a gwerthoedd NEW Dance.

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Heol Gorllewin Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy CH5 1SA

info@newdance.org.uk

Cwmni Cofrestredig: 4498630

Elusen Cofrestredig: 1098505

Ffôn: 01978 869 456

© 2023 by Alison Knight. Proudly created with Wix.com