Frames on the Wall

Archebwch le erbyn Dydd Llun -

  • Dewch a brawd neu chwaer i’r dosbarth am ddim 

  • Dwedwch wrth ffrind ac os maent yn bwcio gewch chi ail gwrs am hanner pris (Gofynnwch iddynt roi eich eng llawn yn y blwch neges ar y ffurflen archeb)

Archebwch le erbyn Dydd Mercher -

  • I gael sesiwn o’ch dewis am ddim dros yr haf

  • Dwedwch wrth ffrind ac os maent yn bwcio gewch chi ail gwrs gyda disgownt o 30%

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Heol Gorllewin Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy CH5 1SA

info@newdance.org.uk

Cwmni Cofrestredig: 4498630

Elusen Cofrestredig: 1098505

Ffôn: 01978 869 456

© 2023 by Alison Knight. Proudly created with Wix.com