Prosiect Dance United

Mae Dance United Swydd Efrog (DUY) yn Gwmni Buddiant Cymunedol (CIC) yn Bradford. Fel rhan o’r prosiect ar y cyd hwn, wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, bydd tîm creadigol DUY yn cynnal hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr NEW Dance. Yn dilyn yr hyfforddiant bu Cynllun Carfan llawn amser am gyfnod o bum wythnos ar gyfer pobl ifanc o Wrecsam sydd ddim yn y byd addysg, yn ddi-waith a ddim yn manteisio ar hyfforddiant (NEET).

Bydd y cynllun yn ymdrin â methodoleg dysgu sy’n addasiad grymus o hyfforddiant dawnsio cyfoes a phroffesiynol. Bydd hyn yn arwain tuag at berfformiad cyhoeddus proffesiynol o safon. Mae’r gwaith yn heriol, yn gyfyngol ac yn hynod ddisgybledig. Ni chaiff y bobl ifanc eu hyfforddi fel dawnswyr o reidrwydd, yn lle hynny caiff dawns ei ddefnyddio fel catalydd ar gyfer newid personol radical a pharhaus. Bydd y gwaith yn llwyddo pan fydd y cydweithio corfforol, emosiynol a deallusol gofynnol yn cynnig modd i’r unigolyn deimlo gwir deimlad o reolaeth a phwrpas, hunangred a balchder yn eu cyflawniad.​

Mae NEW Dance yn edrych ymlaen at gydweithio gyda DUY ar brosiect sy’n golygu gwerth etifeddiaeth amlwg i NEW Dance a phobl ifanc yng ngogledd ddwyrain Cymru.