Pwy ydym ni?

Mae NEW Dance yn elusen ac yn fudiad wedi’i hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy’n gyfrifol am gynnig cyfleoedd i bobl o bob oed a gallu. Rydym yn datblygu safonau darpariaethau dysgu ac yn cydweithio gyda chymunedau ledled rhanbarthau Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn ymwneud ag ystod o weithgareddau dawns.

 

Ymysg gweithgareddau NEW Dance mae ystod o ddosbarthiadau a gweithdai yn ymdrin â gwahanol arddulliau dawns. Hefyd rydym yn cynnal prosiectau wedi’u targedu ar gyfer pobl o bob oed a gallu mewn cymunedau ac ysgolion a hefyd yn y system cyfiawnder troseddol a lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Barn Pobl Amdanom ni

Unigolyn sy’n cymryd rhan, Carchar Berwyn EM  

Unigolyn sy’n cymryd rhan, Dawns Ieuenctid

Unigolyn sy’n cymryd rhan, Dawnswyr yr Wyddgrug (Mold Movers)

Wir yn mwynhau fy hun. Pob wythnos rydw i fymryn yn gyndyn o gymryd rhan ond erbyn y diwedd rydw i wrth fy modd.

Roedd y penwythnos yma yn wych. Roedd yn hwyl cyfansoddi dawns ac rydw i’n edrych ymlaen yn fawr i’w pherfformio

Credaf fy mod yn rhannu barn pawb ohonom pan rydw i’n dweud y byddai pob un ohonom yn ei golli gan ein bod ni’n ei fwynhau cymaint. Bu inni gyd ddweud ein bod yn ei golli yn ystod y gwyliau ac rydym yn gobeithio na ddaw i ben gan ei fod yn rhoi rheswm inni i gyd fynd ati i wneud ychydig o ymarfer corff [sic]