NEW Dance ydy’r mudiad datblygu dawnsio ar gyfer Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam ac mae’n elusen sy’n derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru. 

Dance Class

Amserlen Dosbarth

(Ar hyn o bryd mae gennym ni ddosbarthiadau ar-lein ddydd Llun, Mercher a Iau)

Gweithgaredd Craidd

Mae NEW Dance yn cynnal prosiectau mewn ysgolion a chymunedau ymhob un o’r awdurdodau lleol yn rheolaidd.

Dawnsio i Blant a Phobl Ifanc

Mae NEW Dance yn cynnal amserlen gynhwysfawr ar gyfer dawnswyr ifanc ledled Gogledd Ddwyrain Cymru, o ddosbarthiadau cymunedol rheolaidd i brosiectau wedi’u targedu.  

Hyfforddiant

Mae NEW Dance yn cynnig cynlluniau hyfforddi a mentora unigryw ar gyfer athrawon a gweithwyr proffesiynol y byd dawns.

Y Celfyddydau yn y Byd Iechyd

Mae NEW Dance yn cydweithio gydag unigolion yn y system cyfiawnder troseddol neu sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl ynghyd ag amrywiaeth o leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

Dosbarthiadau Cymunedol

Mae NEW Dance yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau cymunedol ar gyfer oedolion, plant a phobl ifanc.

Anghenion Ychwanegol

Mae NEW Dance yn cynnig cyfle i ysgolion arbenigol fanteisio ar gynlluniau gweithgareddau craidd ac yn cynnig prosiectau wedi’u targedu sy’n bodloni anghenion pob grŵp arbenigol.

Elderly Couple Practising Yoga

Hoffwn ddweud y cawsom ni i gyd amser arbennig yn y sesiwn ddawns neithiwr gyda Claire. Bu i Claire ddehongli fy nghyfarwyddyd yn berffaith! Roedd ei dewisiadau o Ddawnsfeydd Gwerin Cymraeg a Dawnsfeydd Twmpath yn lot fawr o hwyl…  

Roedd Claire yn broffesiynol iawn, roedd ei harddull dysgu hamddenol yn fodd inni ymlacio ac roedd ei brwdfrydedd yn heintus. Roedd pawb yn dweud eu bod nhw wedi mwynhau’n fawr.  

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Heol Gorllewin Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy CH5 1SA

info@newdance.org.uk

Ffôn: 01978 869 456

Cwmni Cofrestredig: 4498630

Elusen Cofrestredig: 1098505

© 2023 by Alison Knight. Proudly created with Wix.com